Skip to Content
Wat zijn abdijbieren?

Wat zijn abdijbieren?

Abdijbieren zijn bieren die aan een abdij verbonden zijn (vaak alleen in naam), want vele abdijbieren worden door gewone seculiere brouwerijen geproduceerd. Er wordt daarom vaak onder licentie van een abdij gebrouwen, wat inhoudt dat de abdij toestemming moet geven voor het gebruik van de naam van de abdij, elk nieuw gebrouwen bier, elk nieuw etiket, enzovoort.

De Braxatorium Parcensis-bieren zijn eveneens abdijbieren, met dien verstande dat ze echt binnen de muren van de abdij (intra muros) worden gebrouwen.

Er zijn niet zoveel abdijen meer waar effectief nog op het abdijdomein zelf bier wordt geproduceerd. Bij de Abdijbrouwerij van Park is dat wel het geval. Dat maakt Braxatorium Parcensis-bieren zo bijzonder.

Zijn de bieren van de Abdij van Park dan trappistenbieren? Neen.
De benaming ‘trappistenbier’ is juridisch beschermd en mag alleen gebruikt worden wanneer de productie van het bier plaatsvindt binnen de kloostermuren van een trappistenabdij onder toezicht van de monniken. Het merk 'Trappist' mag dus nooit door een andere brouwerij gebruikt worden. Hoewel de Braxatorium Parcensis-bieren, net zoals de bieren van de trappistenkloosters binnen de muren van de abdij worden gebrouwen, worden ze gewoon 'abdijbieren' genoemd.

Over Braxatorium Parcensis

Braxatorium Parcensis
Abdijbrouwerij
Abdij van Park 7
3001 Heverlee (Leuven)